SHOPSonline:

Etsy
Redbubble
society6
Spreadshirt


im echten Leben (stockists):


NordLicht
Osterstr. 12, 31785 Hameln, Germany

Eulelia & Friends
Am Marktplatz 22, 34560 Fritzlar, Germany

Buchstäbchen Stuttgart
Senefelderstr. 67, 70176 Stuttgart, Germany

Café Schiller
Schillerstr. 1, 72144 Dußlingen, Germany

tipi
Dammstr. 56, 74076 Heilbronn, Germany

keks handgemachtes
Karlstr. 11, 86150 Augsburg, Germany